23 | 08 | 2014

Aké odvody a dane platia študenti?

Share

Aké odvody a dane platia študenti?

Počas prázdnin sa študenti snažia privyrobiť si na rôznych brigádach. Väčšinou sú študenti zamestnaní na dohodu (dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce) alebo majú so zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu.

Dohoda alebo pracovná zmluva?

Pri práci na dohodu sú študenti ako poistenci štátu oslobodení od platenia odvodov, čiže bez ohľadu na výšku príjmu nemusia platiť žiadne odvody do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne. Ak ale študenti uzatvoria pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, musia platiť odvody do zdravotnej i do Sociálnej poisťovne rovnako ako všetci ostatní zamestnanci. Zdravotné aj sociálne poistenie strháva pracujúcim študentom priamo ich zamestnávateľ, študenti sa nemusia nikde prihlásiť ani sami nič platiť.

Výpočet čistej mzdy pre študenta – zamestnanca v pracovnom pomere

Zamestnávateľ strháva každému zamestnancovi, aj študentovi, z platu 9,4 % na sociálne poistenie a 4 % na zdravotné poistenie. Pri výpočte dane sa z hrubého platu zamestnanca najprv odpočíta nezdaniteľná časť základu dane vo výške 296,60 € mesačne a zaplatené odvody. Z výslednej sumy zamestnávateľ strhne daň vo výške 19 %. Prípady, kedy môže študent požiadať o vrátenie odvedenej dane z príjmu, sú popísané nižšie.

Výpočet čistej mzdy pre študenta s uzatvorenou pracovnou zmluvu, ktorého mzda je 500 €:  

Hrubá mzda študenta  500,00 €
Sociálne poistenie (9,4%)  - 47,00 € 
Zdravotné poistenie (4%)  - 20,00 €
Daň* - 25,91 €
Čistá mzda na účet študenta 407,09 €

 *19% zo sumy po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti základu dane 296,60 €  

Zamestnávatelia okrem odvodov, ktoré strhávajú zamestnancom z hrubej mzdy, musia za nich platiť aj ďalšie odvody. Na zdravotné poistenie musia platiť 10 % z hrubej mzdy a ďalších 25,20 % zaplatia na sociálne poistenie. To znamená, že okrem hrubej mzdy musí zamestnávateľ za každého zamestnanca zaplatiť na odvodoch ďalších 35,20 %. Ak niekto pracuje za 500 € mesačne, zamestnávateľ za neho musí z vlastných peňazí zaplatiť na odvodoch 176 €. Firmu tak tento zamestnanec mesačne stojí 676 €.

Výpočet čistej mzdy pre študenta pracujúceho na dohodu

Kto sa zamestná na dohodu mimo pracovného pomeru, ušetrí na odvodoch, lebo študenti pracujúci na dohodu sú od platenia odvodov oslobodení. „Dohodári“ musia svoj príjem zdaniť 19 % daňou. Môžu však využiť nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je v tomto roku na úrovni 3 559,30 €. Mesačne je tak oslobodený od dane príjem do výšky 296,60 €. Ak študent zarobí mesačne viac ako 296,60 €, ale ročne menej ako 3 559,30 €, pri vykonaní ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania si takýto študent uplatní celoročné nezdaniteľné minimum a štát mu vráti celú zaplatenú daň.

Výpočet čistej mzdy pre študenta pracujúceho na dohodu, ktorého hrubá mzda je 500 €:  

Hrubá mzda študenta 500,00 €
Daň* - 38,65 €
Čistá mzda na účet študenta  461,35 €

*19% zo sumy po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane 296,60 €

Zamestnávateľ musí za pracovníkov zamestnaných na dohodu platiť úrazové a garančné poistenie v celkovej výške 1,05 % z hrubej mzdy „dohodára“. V našom príklade je to 5,25 €, takže zamestnávateľa stojí tento „dohodár“ spolu 505,25 €.

Kedy študent neplatí daň z príjmu?

Kým plateniu odvodov sa možno vyhnúť prácou na dohodu, dane z príjmu musia platiť študenti bez ohľadu na to, či pracujú na dohodu, alebo na zmluvu. Každý zamestnávateľ im automaticky z platu strhne 19 % daň. Ak ale ročný príjem študenta neprekročí nezdaniteľnú časť základu dane, štát im vráti celú daň. Od platenia daní sú oslobodení v tomto roku všetci, ktorí zarobia menej ako 3 559,30 €. Kto zarobí za rok viac, zaplatí daň len zo sumy, ktorá toto nezdaniteľné minimum presahuje. Ak však celoročný príjem v roku 2011 presiahne sumu 1 779,65 €, vzniká povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 31. marca 2012, alebo môže študent požiadať zamestnávateľa v termíne do 15. februára 2012 o vykonanie ročného zúčtovania dane. Aj keď študenti, ktorí tento rok zarobia menej ako 1 779,65 €, nemusia podať daňové priznanie, môže sa im vyplatiť, ak tak urobia dobrovoľne. Štát by im mal totiž vrátiť všetky dane, ktoré zaplatili. Ak študent pracuje len cez prázdniny, jeho príjem pravdepodobne sumu 3 559,30 € neprekročí.

Kedy podať daňové priznanie?

Podávať daňové priznanie sa neoplatí študentom, ktorí za mesiac zarobia menej ako 296,60 €, a dohodli sa zo zamestnávateľom, že im bude už pri vyplácaní mzdy uplatňovať nezdaniteľné minimum, čiže neplatia žiadnu daň. Po podaní daňového priznania by im štát nemal čo vrátiť. Ale v prípade, ak takýto študent za rok celkovo zarobí viac ako 1 779,65 €, musí podať daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie dane. Zákon totiž vyžaduje od každého, kto zarobil viac ako polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, aby priznal dane bez ohľadu na to, či je jeho daňová povinnosť už vysporiadaná. Teda, ak študent zarobí ročne viac ako 1 779,65 €, musí podať daňové priznanie k dani z príjmov typu A, ak mu výpočte dane vznikne preplatok, po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní mu bude odvedená daň vrátená. Prílohou daňového priznania je potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vydá zamestnancovi zamestnávateľ. Pri nároku na vrátenie dane nie je podstatné, či zdaniteľné príjmy boli dosiahnuté na základe dohody, alebo na základe pracovnej zmluvy.

Študenti, ktorí budú cez letné prázdniny brigádovať v zahraničí, dosiahnu príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov v zahraničí. O vrátenie dane zrazenej z týchto príjmov nepožiadajú daňovú správu na území SR, ale takúto možnosť môžu mať v štáte, v ktorom im bola daň zrazená. Pri vrátení dane v inom štáte študenti postupujú podľa tamojších vnútroštátnych predpisov.

Zdroj : Daňové riaditeľstvo SR (www.drsr.sk)
 
 

... hore

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť

PODOBNÉ ČLÁNKY
ARCHÍV ČLÁNKOV

 
Bratislava 15 °C
Žilina 11 °C
Košice 10 °C
    Wetter Ostsee